Terms & Conditions

TERMS & CONDITIONS

— For the English version please see below —

 


HANDELSBETINGELSER

 

LEVERING OG BETALING

De følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leveringer via
klassikstudio.com. Betingelserne er altid gældende såfremt andet ikke er aftalt mellem
køber og klassikstudio.com

BETALING

Ved hver ordre på klassikstudio.com fremsendes en ordrebekræftelse, hvorefter ordren vil
blive pakket og sendt til den oplyste leveringsadresse. Der kan forekomme leveringstid på
nogle produkter, hvilket er beskrevet på hver enkel produktside. Betalingen vil blive
opkrævet efter ordren er blevet afsendt. Hvis ordren indeholder produkter med
leveringstid samt produkter, der allerede er på lager, vil ordren først blive leveret, så
snart den samlede ordre er klar. Hvis en bankoverførsel (”bank transfer”) er valgt som
betalingsmiddel, vil ordren først være gældende og godkendt, når klassikstudio.com har
modtaget hele beløbet.

LEVERINGSTID OG TRANSPORT

Leveringer fra klassikstudio.com anses for at være fuldendt, når kunden har modtaget
varerne. Alle ordrer bestilt hos klassikstudio.com leveres med den bedst egnede
transportør. Varer, der er på lager, bliver afsendt inden for tre arbejdsdage efter
bestilling, medmindre andet er angivet på ordrebekræftelsen. Levering af mindre

produkter vil normalt finde sted inden for 1-2 arbejdsdage efter forsendelse. Den angivne
leveringsdato er vejledende. Større produkter vil blive leveret til fortovskant med speciel
kurertransport, som planlægges efter at have kontaktet kunden.

RETURRET

Der er 14 dages returret på alle ordrer på klassikstudio.com, medmindre køber har bestilt
en specielvare, der ikke er en fast del af Klassik Studios sortiment. Produktansvaret
overgår til køberen, når returretten udløber. Hvis produktet er blevet beskadiget efter
modtagelse, beholder køber sin ret til at returnere, såfremt skaden ikke skyldes
uagtsomhed eller manglende pleje fra købers side. Det anbefales at opbevare den
originale emballage, da reklamationer eller beskadigede varer forventes returneret i
originalemballagen.

REKLAMATION

Eventuelle fejl eller mangler på produktet leveret af klassikstudio.com skal påberåbes
inden for 24 måneder efter opdagelse. Det er købers pligt at informere og vise Klassik
Studio fejlen på produktet, og Klassik Studio skal kontaktes af kunden, så snart en fejl
eller mangel opdages. Reklamationsretten er gældende 24 måneder efter, at produktet er
blevet leveret til køber.

ANNULLERING AF ORDRE

klassikstudio.com tilbyder køber 14 dages afbestilling, der er gyldig fra leveringsdagen.
Hvis køber fortryder en ordre, skal klassikstudio.com underrettes senest 14 dage efter
ordren er blevet leveret. Køber har pligt til at returnere den komplette vare i samme
stand, hvilket også gælder emballagen. Køber er ansvarlig for omkostningerne forbundet
med returneringen.

PRISER OG BETALING

klassikstudio.com accepterer betalinger med VISA og internationale kreditkort samt
bankoverførsel. Alle priser på klassikstudio.com er i DKK inkl. moms.

Købers information bliver opbevaret på enten dansk eller engelsk i en periode på 5 år.


 

TERMS & CONDITIONS

— English version —

 

DELIVERY AND PAYMENT INFORMATION

The following sales and delivery terms apply to all deliveries from klassikstudio.com. The terms apply in the absence of any other written agreements between the buyer and klassikstudio.com.

PAYMENT OF GOODS

Each time you order a product through klassikstudio.com, we will send an order confirmation to you, after which your order will be packed and shipped to the stated delivery address. There may appear delivery time on certain products, which will be informed via the product page of each item. The paid amount will be withdrawn immediately after being shipped. If the order contains both items with delivery time and in stock items, the full order will be shipped once all items are ready. If you have chosen “bank transfer” as the payment method, we will activate the order once klassikstudio.com has received the full payment.

DELIVERY TIME AND TRANSPORT

Deliveries from klassikstudio.com are deemed to have occurred when the customer has received the goods. All orders ordered through klassikstudio.com are shipped with the best suitable carrier transport. In stock items will be shipped within a maximum of 3 business days after ordering, unless otherwise stated on the product display. Delivery of smaller goods will usually take place within 1-2 business days of shipment. The stated delivery date is indicative. Larger goods will be delivered at curbside with a special courier transport, which will be planned after making contact to the customer.

RISK OF GOODS

The risk of goods passes on to the buyer when the right of withdrawal expires after 14 days from receipt. If the product has been damaged or deteriorated after the buyer has received it, he/she will retain his right of withdrawal if the damage or deterioration is not due to negligence or lack of care from his/her side.

It is recommended to store the original packaging as complaints or damaged goods are recommended to be returned in the original packaging.

CLAIM

Any defects in products supplied by klassikstudio.com must be invoked within 24 months after you have discovered the error. It is the customer’s duty to specify and, upon request, show how the error or defect is expressed. If the customer discovers an error, please contact klassikstudio.com. The customer can only complain about errors that appear within 24 months after the goods have been delivered to the customer.

CANCELLATION OF ORDER

klassikstudio.com gives you 14 days of cancellation, valid from the day you receive the order. If you regret your purchase, klassikstudio.com must be notified accordingly within 14 days after the day you received the order. You are required to return the item in the same condition and quantity as it is received, which is also applicable to the packaging and information label on the item. The customer is responsible for the costs associated with returning the item.

DISCLOSURE

Agreements (purchase orders) can be concluded in Danish or English and are kept by the company for 5 years, in accordance with the Accounting Act.

PRICE AND PAYMENT

klassikstudio.com accepts payments with VISA, international credit cards and bank transfers. All prices at klassikstudio.com are incl. Danish VAT.

 

 

PRIVACY POLICY

WHAT WE COLLECT:

Personal data is data that can identify a person such as name, address, email, phone number, picture and IP-address.

When you visit klassikstudio.com we automatically collect information about your use of the website, e.g. the browser you are using, search words you have used on the website, your IP-address and network location, and information about how you access our website. We collect this in order to optimize the user experience and functionality of the website.

When you sign up to our newsletter we collect the information provided in the form.

WHAT WE DO WITH THE INFORMATION WE GATHER:

The main purpose of collecting and using your personal information is in order to deliver our services to you, e.g. identification and contact information like your name, your address or e-mail. We have to follow the current legislations at all times and therefore register and save relevant personal data. Thereby, complying with tax and book keeping legislations.

If you sign up to our newsletter, klassikstudio.com will communicate marketing materials such as product news and highlights, events, invitations etc.

DELETION OF PERSONAL DATA:

Your personal data will be deleted when it is no longer relevant for the initial purpose for why it was collected, processed and saved.

SHARING OF PERSONAL DATA:

We do not sell, publish or in any other way forward your personal data to others, unless it is necessary in order to deliver our service to you, or if it is necessary in order to comply with legislation.

YOUR RIGHTS:

To get transparency about how we handle your personal information, we hereby inform you of your rights.

RIGHT TO ACCESS: 

You are at any time entitled to get access to any information we have regarding you, what our purpose with the registration is and from where we have obtained the information. You have the right to have get a copy of the personal data we have on you. If you want a copy of your personal data, you need to send a written request to info@klassikstudio.com

 RIGHT TO CORRECTION: 

You have the right to get incorrect information about you corrected. If you find that klassik studio holds incorrect information about you, you are always welcome to write us an email so we can correct the information.

RIGHT TO DELETION: 

You have the right to get all or some of your personal information deleted by us, if it does not conflict with the law.

RIGHT TO LIMIT HANDLING OF PERSONAL DATA: 

You have the right to ask us to limit the handling of your personal data.

RIGHT TO OPPOSE: 

You have the right to oppose to our treatment of your personal data, in regards to direct marketing and profiling.

RIGHT TO REVOKE: 

You have the right to revoke your consent. If you wish to revoke your consent, please contact us at info@klassikstudio.com

RIGHT TO COMPLAIN: 

You have the right to make a complaint to Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, about how we handle your personal data. Complaints can be given by email to dt@datatilsynet.dk or by phone +45 33 19 32 00.

LINKS TO OTHER WEBSITES:

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information, which you provide whilst visiting such sites and this privacy statement does not govern such sites. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

PROTECTION OF PRIVATE INFORMATION:

We are totally committed to protecting the privacy of our website visitors and customers. Klassik Studio do not sell, share or transfer your personal information to any outside parties other than our third party processors.

For the sole purpose of operating our business, suppliers or third party processors (such as credit card companies, customer service providers and shipping companies) may process your information, but only to the extent that it is needed to assist the Klassik Studio services.

COOKIES:

When you visit klassikstudio.com we collect information about your activities on our website (for example by using cookies). A cookie is a small data file placed on your computer’s hard drive containing information about which parts of our website you have visited. We use cookies to personalize your online experience and to collect statistical data for the purpose of improving the buying experience on the website. Cookies are reliable files and they cannot execute program code, transmit viruses or be used to collect information about what you otherwise may use your computer for. We do not use cookies to store or collect personal information.

You are free to decline the use of cookies. Most web browsers permit you to delete or block cookies and to warn you and ask for your consent before cookies are stored. You can find help in your browser on how to set your browser to handle and possibly block cookies. If you do not wish to use cookies when visiting our online store this may affect your shopping experience, as we among other things use cookies to keep your shopping cart updated. The use of cookies is also necessary if you want to be able to place an order.

WHAT DO WE USE COOKIES FOR? 

We use services from Google (Google Analytics) to collect web statistics. Cookies from this provider among other things allow us to see which pages are visited, where the traffic comes from, etc. We use the information to measure and improve the user experience on our website and to follow up on sales and ad campaigns.

Additionally we use partners that help us to keep track of user activities, profitability of online marketing and to deliver targeted online ads when you visit other websites. These services may use third part cookies provided by our partners.

CONTACT:

If you have any questions or comments regarding our privacy policy please contact us at info@klassikstudio.com